Realizarea unui sistem integrat de culegere și transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanțelor chimice periculoase în județul Cluj

SC CONTROL DATA SYSTEMS SRL UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ – NAPOCA STIFTELSEN SINTEF AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ Ministerul Mediului, Apelor și Pâdurilor

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ promovează dezvoltarea durabilă prin prisma unui mediu curat. Elaborează şi implementează politicile şi strategiile de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, implementează legislaţia pentru protecţia mediului şi emite acte de reglementare, conform legislaţiei specifice.


APM Cluj are în derulare, din fonduri nerambursabile, următoarele proiecte:

 • Managementul durabil al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât, Beneficiar: APM Cluj
 • Dealurile Clujului Est, Beneficiar: Societatea Lepidopterologica Română , Partener: APM Cluj
 • PACINFO - Rolul social si de mediu al agriculturii in regiunile montane, Beneficiar: APM Harghita, Partener: APM Cluj

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj este Promotorul Proiectului „Realizarea unui sistem integrat de culegere şi transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanţelor chimice periculoase în judeţul Cluj ”, din cadrul Programului de finanţare RO04 - Reducerea substanţelor periculoase, finantat prin fonduri asigurate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, proiect care se deruleaza în perioada mai 2015 – aprilie 2016.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), în calitate de operator de program, a aprobat proiectul în data de 16.04.2015, iar contractul de finantare între MMAP si Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a fost semnat în data de 19.05.2015.

Proiectul „Realizarea unui sistem integrat de culegere şi transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanţelor chimice periculoase în judeţul Cluj ”, are o valoare totală eligibilă de 1.491.473, 09 EUR, din care 85% nerambursabil, respectiv 1.267.752,13 EUR care reprezintă grantul Mecanism Financiar SEE 2009 - 2014 la care se adaugă contribuţia de 15%, respectiv 223.720,96 EUR a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi contribuţia privată de 9.002,83 EUR a partenerului SC Control Data Systems SRL Cluj- Napoca.

Proiectul vizează protecţia mediului prin îmbunătăţirea monitorizării substanţelor chimice periculoase.

Proiectul va fi implementat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în parteneriat cu Stieltefsen SINTEF- Norvegia, Universitatea Tehnică Cluj- Napoca şi SC Control Data Systems SRL Cluj- Napoca.

Activităţile principale din cadrul proiectului vizează realizarea de studii privind identificarea surselor de poluare şi nivelul de contaminare cu substanţe chimice periculoase, achiziţionarea de echipamente specifice de monitorizare precum şi proiectarea şi realizarea unui sistem integrat de culegere şi transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanţelor chimice periculoase în judeţul Cluj.


Proiectul se adresează populaţiei din zonele de interes, respectiv tuturor categoriilor de vârstă din cele 5 localităţi vizate în proiect: Cluj- Napoca, Dej, Gherla, Turda şi Huedin.


Scop final al proiectului este prevenirea bolilor şi efectelor substanţelor şi deşeurilor periculoase asupra sănătăţii umane şi mediului.


Principalele rezultate ale proiectului:

 • 1 Bază de date privind sursele de poluare cu substanţe chimice periculoase din judeţul Cluj
 • 1 Studiu privind nivelul de contaminare cu substanţe chimice periculoase în judeţul Cluj
 • Achiziţia a 22 echipamente noi specifice monitorizării substanţe chimice în cadrul laboratorului de analize fizico-chimie din cadrul APM Cluj
 • Achiziţia a 2 echipamente de măsură şi testare sistem radio
 • Achizitia unui Server Dispecer Central, a unei Licenţe wireless şi a unui dispozitiv Gateway wireless
 • 1 Metodologie de analiză a substanţelor chimice periculoase
 • 1 Procedură de accesare şi utilizare a bazei de date prin interfaţa XML
 • 1 Procedură de accesare şi utilizare a bazei de date prin interfaţa web
 • 1 Strategie de mediu pentru menţinerea COV (benzen, toluen), As, Cd şi Ni în limitele legale, cu posibilitatea de intervenţie în cazul unor depăşiri
 • 1 Manual cu instrucţiuni de instalare, utilizare şi mentenanţă a sistemului integrat de culegere şi transmitere a datelor
 • 3 puncte noi de monitorizare a substanţelor chimice periculoase în judeţul Cluj
 • 1 Sistem integrat de culegere şi transmitere a datelor privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase funcţional
 • 1 Pagină web a proiectului
 • 1 Conferinţă de presă lansare a proiectului
 • 1 Articol de presă lansare proiect
 • 1 Conferinţă progres intermediar proiect
 • 2 Panouri informative
 • 300 pliante, 300 broşuri, 300 mape Conferinţă, 300 insigne personalizate, 300 pixuri
 • 1 Workshop pentru prezentarea rezultatelor finale