Realizarea unui sistem integrat de culegere și transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanțelor chimice periculoase în județul Cluj

SC CONTROL DATA SYSTEMS SRL UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ – NAPOCA STIFTELSEN SINTEF AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ Ministerul Mediului, Apelor și Pâdurilor

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ promovează dezvoltarea durabilă prin prisma unui mediu curat. Elaborează şi implementează politicile şi strategiile de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, implementează legislaţia pentru protecţia mediului şi emite acte de reglementare, conform legislaţiei specifice.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a fost Promotorul Proiectului "Realizarea unui sistem integrat de culegere şi transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanţelor chimice periculoase în judeţul Cluj" (SIM-SCP), proiect finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO04 - Reducerea substanţelor periculoase.

Ministerul Mediului, în calitate de Operator de Program, a aprobat proiectul în data de 16.04.2015, iar contractul de finantare între MM si Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a fost semnat în data de 19.05.2015.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.491.473,09 EUR, din care 85% au reprezentat Granturile SEE, iar 15% a reprezentat contribuţia Ministerul Mediului. Contribuţia partenerul SC Control Data Systems SRL Cluj- Napoca a fost de 9.002,83 EUR.

Proiectul s-a adresat populaţiei din zonele de interes, respectiv tuturor categoriilor de vârstă din cele 5 localităţi vizate în proiect: Cluj- Napoca, Dej, Gherla, Turda şi Huedin.

Scop final al proiectului a fost prevenirea bolilor şi efectelor substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii umane şi mediului.